Kościół posiada jeden specjalny sakrament do umocnienia osób dotkniętych chorobą. Ustanowiony został przez Chrystusa, a poświadczony przez św. Jakuba:

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana” (Jk 5,14).

Jest to sakrament uzdrawiający.

Kto może otrzymać sakrament chorych?

  • osoba chora,
  • osoba przed operacją
  • osoba w podeszłym wieku
  • osoba, której zagraża utrata życia.

Jakie łaski daje Jezus w sakramencie chorych?

  • chory otrzymuje specjalną łaskę, która jednoczy go wewnętrznie z męką Chrystusa, dla jego własnego dobra i dobra Kościoła
  • na chorego zstępuje Duch Święty, który daje pocieszenie, pokój i siłę
  • daje odpuszczenie grzechów, jednak zaleca się jeśli istnieje taka możliwość, aby chory się wyspowiadał
  • daje pełne uzdrowienie duszy i ciała zgodnie z wolą Bożą
  • przygotowuje też umierającą osobę na przejście do domu Ojca (wtedy jest to ostatnie namaszczenie)

Jak udziela się tego sakramentu?

Kapłan modli się chwile nad chorym i kładzie rękę nad jego głowę oraz namaszacza olejem chorych wnętrze obu dłoni oraz czoło wypowiadając słowa:

„Przez to święte namaszczenie, niech Pan w swoim nieskończonym Miłosierdziu wspomoże Cię łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie poddźwignie”.