1. Udzielany jest na mszy świętej niedzielnej o godzinie 11.00

2. Zgłoszenia dziecka do chrztu dokonują rodzice przynajmniej na tydzień przed planowaną datą chrztu w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Należy wówczas zabrać ze sobą:

  • Akt urodzenia dziecka z USC
  • Metrykę ślubu kościelnego (o ile zawarty był w innej parafii)

3. Rodzicami chrzestnymi mogą być jedynie praktykujący katolicy (bierzmowani i prowadzący życie zgodne z wiarą – posługi tej nie mogą pełnić żyjący jedynie na kontrakcie cywilnym)

  • Chrzestni spoza naszej parafii dostarczają świadectwo moralności (wystawione przez księdza proboszcza swojej parafii)

4. Należy zakupić dla dziecka świecę i białą szatę.