1. Na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej, by spisać protokół przedślubny. W tym celu należy zabrać ze sobą:

  • Metrykę chrztu – jeśli narzeczeni otrzymali sakrament chrztu św. w innej parafii (pełny wpis, ważna tylko 6 miesięcy)
  • Świadectwo katechizacji z ostatniej klasy
  • Świadectwo bierzmowania (o ile nie zaznaczono tego na metryce)
  • Dowód osobisty

Jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. ślub konkordatowy, czyli ślub kościelny o skutkach cywilnych , muszą dostarczyć stosowne dokumenty z USC

2. W okresie przygotowania do sakramentu małżeństwa należy uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich.

    • Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie weekendowym  (sobota, niedziela). Najbliższy punkt: Radocza – Wspólnota Poranka, Tel. 33 873-22-63