ADORACJA GROBU PAŃSKIEGO

 Wielki Piątek – 15.04.

Godz. 22.00 adoracja młodzieży.

Adorację nocną podejmują rodziny z pod numerów:

23.00: 1 – 30 + Czerna

24.00: 31 – 90

01.00: 91 – 120

02.00:  121 – 150

03.00:   151 – 180

04.00: 181 – 210

05.00: 211 – 240

06.00: 241 – 270

07.00: 270 – 311

10.15 Adoracja SZKOŁY