ADORACJA GROBU PAŃSKIEGO

 

Godz. 22.00 adoracja młodzieży.

Adorację nocną podejmują rodziny z pod numerów:

  • 00: 1 – 30 + Czerna
  • 00: 31 – 90
  • 00: 91 – 120
  • 00: 121 – 150
  • 00: 151 – 180
  • 00: 181 – 210
  • 00: 211 – 240
  • 00: 241 – 270
  • 00: 270 – 310
  1. 15 Adoracja SZKOŁY