6 grudnia w auli pod kosciołem odbył się koncert na skrzypce i fortepiant artystó z Krakowa. Grali utwory G.Faure, L. van Beethovena, F. Chopina.