17 października br., Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach włączyło się w świętowanie 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Następcę św. Piotra pod przewodnictwem JE abpa. Marka Jędraszewskiego, w ramach archidiecezjalnych obchodów rocznicowych.