Tegoroczną serię plenerowych Nabożeństw Majowych rozpoczęliśmy na Mosiórce. W przepięknych okolicznościach przyrody przy akompaniamencie Pana Daniela,  zgromadzili się Parafianie ze wszystkich zakątków Wysokiej aby tu przy kapliczce modlić się w osobistych intencjach.