Pielgrzymka wyruszyła z bielskiej bazyliki w Hałcnowie 30 kwietnia. Trasę pielgrzymki o długości ok. 90 km przeszło blisko 1,8 tys. osób. Pielgrzymka odbyła się pod hasłem: „Wpadła w oko Jezusowi…”, które nawiązuje do 25. rocznicy powstania diecezji bielsko-żywieckiej. W drodze do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia pątnicy nawiedzili krakowskie Centrum i Sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie powitał ich kustosz miejsca, ks. Jan Kabziński.

W tym roku bielsko-żywieccy pielgrzymi szli w 7 grupach. Z pielgrzymami do Łagiewnik szło 30 księży, 15 sióstr zakonnych z kilkunastu zgromadzeń, 3 diakonów i 40 kleryków seminarium duchownego. W tej wyjątkowej pielgrzymce udział wzięli młodzi pielgrzymi, spośród których co czwarty uczestnik nie przekroczył 20. roku życia.

W ramach pielgrzymki do Łagiewnik biegło piętnaścioro biegaczy-amatorów. Wyruszyli o północy z 2 na 3 maja z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w bielskim Hałcnowie. Bieg odbywał się rotacyjnie. Rekordziści przebiegli około 50 km.

źródło:http://misericors.org